Przekłady

A potem Pan wyznaczył jeszcze1 siedemdziesięciu 2 innych i wysłał ich po dwóch przed sobą - 3 do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał4 przyjść -

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "δυο" [duo] - dwóch; Słowo nie występuje w TR i BT;
3 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "δυο" [duo] - dwóch; Słowo nie występuje w TR i BT;
4 w TR i BT występuje lekcja "εμελλεν" [emellen]; w N/A "ημελλεν" [ēmellen];