Przekłady

Oto daję1 wam władzę deptania po wężach i skorpionach, i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi2.3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "διδωμι" [didōmi] - daję; w N/A "δεδωκα" [dedōka] - dałem;
2 w TR występuje lekcja "αδικησει" [elabete] - uczyni niesprawiedliwości, skrzywdzi; w BT i N/A "αδικηση" [adikēsē] - uczyniłby niesprawiedliwości, skrzywdziłby;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 91:13: Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz; (Biblia Warszawska);