Przekłady

Otoa daję1b wam władzęc deptaniad po wężach i skorpionach, i po wszelkiej mocye nieprzyjacielaf, a nic wam nie zaszkodzi2g.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "διδωμι" [didōmi] - daję; w N/A "δεδωκα" [dedōka] - dałem;
2 w TR występuje lekcja "αδικησει" [elabete] - uczyni niesprawiedliwości, skrzywdzi; w BT i N/A "αδικηση" [adikēsē] - uczyniłby niesprawiedliwości, skrzywdziłby;

Odnośniki:

Słowniki:

a patrz! oto! spójrz! popatrz!;
b dać, zaproponować;
c władza, autorytet, prawo, waga;
d deptać, stąpać;
e dzieło mocycud;
f wrogi, nieprzyjazny, znienawidzony;
g czynił niesprawiedliwość, krzywdzić;