Przekłady

Na osobnościc zaś zwrócił sięa do uczniówb i powiedziałd: Szczęśliwee oczy, które widząf to, co wy widzicief.

Słowniki:

a <4762> obracać, zmieniać, odwracać;
b <3101> uczeń, adept, wychowanek;
c <2398> własny, osobisty, posiadany;
d <2036> mówić, polecić;
e <3107> szczęśliwy, błogosławiony;
f <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;