Przekłady

Zdarzyło się, że przebywał w pewnym miejscu modląc się. Gdy skończył, któryś z Jego uczniów powiedział do Niego: Panie, naucz nas modlić się – tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów.