Przekłady

Zdarzyło się, że przebywał w pewnym miejscu modląc się. Gdy skończył, któryś z Jego uczniów powiedział do Niego: Panie, naucz nas modlić się – tak, jak i Jana nauczył swoich uczniów.

Słowniki:

a Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;