Przekłady

Jeśli więc wy, którzy źlia jesteścieb, umieciec dobred dary1 dawaće swoim dzieciomf, o ileż bardziej Ojciecg z nieba2h da Duchai Świętegoj tym, którzy Go prosząk!

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "αγαθα δοματα" [agatha domata] - dobre dary; w BT i N/A "δοματα αγαθα" [domata agatha] - dary dobre;
2 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "ο" [ho];

Odnośniki:

Słowniki:

a <4190> złe, niegodziwe;
b <5225> pozostawać, być;
c <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
d <18> wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
e <1325> dawać, zaproponować;
f <5043> dziecko, potomek;
g <3962> ojciec, przodek;
h <3772> niebo, niebiosa;
i <4151> duchwiatr;
j <40> święty, poświęcony, oddzielony;
k <154> prosić, pytać, błagać;