Przekłady
Przekład dosłowny:

Niektórzy z nich jednak powiedziała: Wypędzae demonyd przez Beelzebulab, władcy1c demonówb.

Przekład literacki:

Niektórzy z nich jednak stwierdzilia: Wypędzae demonyd w (mocy) Beelzebulab, władcy1c demonówb.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT nie występuje rodzajnik "τω" [tō];

Słowniki:

a <2036> mówić, polecić;
b <954> Belzebul; pan much;
c <758> przywódca, przełożony, władca, książę, lider, zwierzchnik;
d <1140> demon, bóstwo;
e <1544> wyrzucićzepchnąć, wypędzićwygnaćoddalić, wypchnąć;