Przekłady
Przekład dosłowny:

Biadaa wam, faryzeuszomb, że kochaciec pierwsze miejsced w (miejscach) zgromadzeniae i pozdrowieniaf na rynkachg.

Przekład literacki:

Biadaa wam, faryzeuszomb, że lubiciec pierwsze miejsced w synagogache i pozdrowieniaf na rynkachg.

Słowniki:

a biada, niestety;
b Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
c kochać, miłować;
d pierwsze siedzenia, pierwsze ławy;
e zgromadzeniesynagoga;
f powitanie, pozdrowienie;
g targowisko, rynek;