Przekłady

Biada wam, uczeni w Piśmiea i faryzeuszeb obłudnicyc,2 że jesteście jak nie oznaczone grobowce, a ludzie, którzy2 po nich chodzą2, są (tego) nieświadomi.3

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται" [grammateis kai farisaioi hypokritai] - znawcy Pisma i faryzeusze, obłudnicy, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy;
2 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "οι" [hoi]; Rodzajnik nie występuje w BT;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 5:9: Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, Ze względu na wrogów moich Wyrównaj przede mną drogę twoją! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
b Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
c obłudnik​​​​​​hipokryta, ktoś udający kogoś innegoaktor;