Przekłady
Przekład dosłowny:

Biadaa wam, uczeni w Piśmieb i faryzeuszec - obłudnicyd,2 że jesteście jak nie oznaczonef grobowcee, a ludzie, którzy2 po nich chodzą2g, są (tego) nieświadomih.

Przekład literacki:

Biadaa wam, uczeni w Piśmieb i faryzeuszec - obłudnicyd,2 że jesteście jak nie oznaczonef grobowcee, a ludzie, którzy2 po nich chodzą2g, są tego nieświadomih.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje lekcja "γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται" [grammateis kai farisaioi hypokritai] - znawcy Pisma i faryzeusze, obłudnicy, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy;
2 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "οι" [hoi]; Rodzajnik nie występuje w BT;

Odnośniki:

Słowniki:

a <3759> biada, niestety;
b <1122> pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
c <5330> Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
d <5273> obłudnik​​​​​​hipokryta, ktoś udający kogoś innegoaktor;
e <3419> grobowiec, grób, nagrobek, pomnik;
f <82> niewyraźny, niewidzialny, nieoczywisty, niejasny, wątpliwy, nie oznaczone;
g <4043> postępować, chodzić, przechadzać się, żyć;
h <1492> znać, zapamiętać, widzieć;