Przekłady

A zgromadziły się wielotysięczne tłumy, tak że jedni drugich deptali. Pośród nich zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Wystrzegajcie się zakwasu faryzeuszówa, którym jest obłudab1.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "των φαρισαιων ητις εστιν υποκρισις" [tōn farisaiōn hētis estin hypokrisis] - faryzeuszów, którym jest obłuda; w N/A "ητις εστιν υποκρισις των φαρισαιων" [hētis estin hypokrisis tōn farisaiōn] - którym jest obłuda faryzeuszów;

Słowniki:

a Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
b obłuda​​​​​​hipokryzja, udawanie kogoś innegoaktorstwo;