Przekłady

Ducha Świętyb bowiem pouczyc was w tej godzinied, co trzebae powiedziećf.

Odnośniki:

Słowniki:

a <40> święty, poświęcony, oddzielony;
b <4151> duchwiatr;
c <1321> nauczać, wyjaśniać, wykazywać;
d <5610> godzina, pora, czas;
e <1163> trzeba, być koniecznym, być nieuniknionym, musieć;
f <2036> mówić, polecić;