Przekłady
Przekład dosłowny:

To życiea 1 znaczy więcejb niż pokarmc, a to ciałod niż odzieniee.

Przekład literacki:

Życiea 1 znaczy więcejb niż pokarmc, a ciałod niż odzieniee.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT nie występuje słowo "γαρ" [gar] - bowiem;

Słowniki:

a <5590> dusza, życie;
b <4119> więcej, liczniej;
c <5160> pożywienie, pokarm, jedzenie, żywność;
d <4983> ciało fizyczne;
e <1742> odzienie, odzież, szaty;