Przekłady
Przekład dosłowny:

Kto z was, troszcząc sięa, możeb do swego wzrostud dodaćc1 jeden2 łokieće?

Przekład literacki:

Kto z was, troszcząc sięa, możeb do swego wzrostud dodaćc1 2 pół metrae?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου" [prostheinai epi tēn hēlikian autou] - dodać do wzrostu jego; w N/A "επι την ηλικιαν αυτου προσθειναι" [epi tēn hēlikian autou prostheinai] - do wzrostu jego dodać;
2 w N/A nie występuje słowo "ενα" [hena] - jeden;

Słowniki:

a <3308> troska, obawa, zmartwienie, niepokój;
b <1410> móc, być w stanie, być możliwym;
c <4369> przedkładać, dokładać, dodawać, przyłączać;
d <2244> wiek, wzrost, dojrzałość;
e <4083> łokieć; Miara oznaczająca ok. 0,5 metra;