Przekłady
Przekład dosłowny:

Niech wasze biodraa są przepasaneb i lampy zapalanec.

Przekład literacki:

Niech wasze biodraa będą przepasaneb i lampy zapalonec.

Odnośniki:

Słowniki:

a <3751> lędźwie, biodro;
b <4024> przepasywać, opasywać;
c <2545> zapalać się, świecić, palić się;