Przekłady

Mówię wam zgodnie z prawdą, że postawib go nad całym swoim mieniema.

Słowniki:

a <5224> dobytek, mienie, towar, nieruchomość, właśność;
b <2525> ustanawiać, ustalać, prowadzić;