Przekłady
Przekład dosłowny:

Pokażęa wam jednak, kogo macie się baćb: Bójcie sięb Tego, który po zabiciu, mad prawoc1 wtrąciće do Gehennyf. Tak, mówię wam: Tego się bójcieb!

Przekład literacki:

Pokażęa wam jednak, kogo macie się baćb: Bójcie sięb Tego, który po zabiciu, mad prawoc1 wtrąciće do (miejsca) kary wiecznego ogniaf. Tak, mówię wam: Tego się bójcieb!

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "εξουσιαν εχοντα" [eksousian echonta] - władzę mającego; w N/A "εχοντα εξουσιαν" [echonta eksousian] - mającego władzę;

Słowniki:

a <5263> pokazać, wyrażać, uczyć, ostrzegać;
b <5399> bojący się, lękający się; termin, którym określano nieobrzezanych a wierzących w monoteizm nie-Żydów (pogan) zachowujących przykazania Noachidów;
c <1849> władza, autorytet, prawo, waga;
d <2192> mieć, posiadać;
e <1685> wrzucać, wtrącać, rzucać;
f <1067> Gehenna; Hebr. "גי(א)-הינום" (Gehinnom) - Dolina Hinnom; Dolina, która wyznaczała granice miasta Jerozolimy. Znajdowała się za Bramą Gnojną i była pierwotnie wysypiskiem śmieci, miejscem kremacji zwłok przestępców oraz tych, którym odmówiono z różnych względów normalnego pogrzebu;