Przekłady
Przekład dosłowny:

Mamb zostać zanurzonya w zanurzeniuc i jakże jestem dręczonyd, dopóki1 to nie zostanie dopełnionee.

Przekład literacki:

Mamb zostać zanurzonya w chrzciec i jakże jestem udręczonyd, dopóki1 się to nie dopełnie.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ου" [hou] - strong 3739; w N/A "οτου" [hotou] - strong 3755;

Słowniki:

a <908> zanurzenie, chrzest, obmycie;
b <2192> mieć, posiadać;
c <907> zanurzać, chrzcić, obmywać;
d <4912> przynaglać, zmuszać, obejmować;
e <5055> kończyć, dokonywać, placić cło;