Przekłady

Dlaczego sami z siebie nie osądzaciea, co jest sprawiedliweb?

Słowniki:

a <2919> sądzić, rozsądzać potępić;
b <1342> sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;