Przekłady

A pewni ludzie, obecni (tam) w tym czasie, powiedzieli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami.