Przekłady
Przekład dosłowny:

W tym dniu1 przyszli2a niektórzy z faryzeuszyb, mówiąc Mu: Wyjdźc i idźd stąd, bo Herode chcef cię zabić.

Przekład literacki:

W tym dniu1 przyszli2a niektórzy z faryzeuszyb i powiedzieli Mu: Wyjdźc i idźd stąd, bo Herode chcef cię zabić.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ημερα" [hēmera] - dniu - strong 2250; w N/A "ωρα" [hōra] - godzinie - strong 5610;
2 w TR i BT występuje lekcja "προσηλθον" [prosēlthon]; w N/A "προσηλθαν" [prosēlthan];

Słowniki:

a <4334> podchodzić, zbliżać się;
b <5330> Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
c <1831> wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
d <4198> iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
e <2264> Herod - Syn bohatera;
f <2309> chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;