Przekłady

Wtedy Pan powiedział do sługia: Wyjdź na drogi i (między) opłotki i przymuszaj do wejścia, aby mój dom1 się zapełnił.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ο οικος μου" [ho oikos mou] - dom mój; w N/A "μου ο οικος" [mou ho oikos] - mój dom;

Słowniki:

a niewolnik, sługa;