Przekłady

Albo który króla, idącb potykać sięc z drugimd królema1 na wojniee, nie usiądzief najpierwg i nie rozważa2h, czy jest w staniei w dziesięć tysięcy stawić czoła3j temu, który nadciągak przeciwko niemu z dwudziestoma tysiącami?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "συμβαλειν ετερω βασιλει" [symbalein eterō basilei] - spotkać się (z) innym królem; w N/A "ετερω βασιλει συμβαλειν" [eterō basilei symbalein] - (z) innym królem spotkać się;
2 w TR i BT występuje lekcja "βουλευεται" [bouleuetai] - planuje, postanawia; w N/A "βουλευσεται" [bouleusetai] - zaplanuje, postanowi;
3 w TR i BT występuje lekcja "απαντησαι" [apantēsai] - strong 528; w N/A "υπαντησαι" [hypantēsai] - strong 5221;

Odnośniki:

Słowniki:

a <935> król, władca;
b <4198> iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
c <4820> gromadzić, łączyć zderzać się;
d <2087> inny, różny, towarzyszący;
e <4171> wojna, bitwa, walka;
f <2523> siadać, osiadać;
g <4412> najpierw, przed, na pierwszym miejscu;
h <1011> planować, postanawiać, naradzać się;
i <1415> mocny, potężny, zdolny, możliwy, w stanie;
j <528> spotykać, wychodzić naprzeciw;
k <2064> przychodzić, chodzić;