Przekłady

I wszyscy celnicy i grzesznicy podchodzili do Niego, by Go słuchać.