Przekłady

Mówił też do swoich1 uczniów: Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "αυτου" [autou] - Jego;