Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy w Hadesiea byłc w męczarniachd, podniósłb oczy - zobaczyłe z dalekag Abrahama1h i Łazarzag na jego łoniei.

Przekład literacki:

A gdy w krainie umarłycha, cierpiącc męczarnied, podniósłb oczy - zobaczyłe z dalekag Abrahama1h i Łazarzag na jego łoniei.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "τον" [ton];

Odnośniki:

Słowniki:

a <86> Hades, piekło, kraina umarłych;
b <1869> podnosić, unosić, wystawiać, wynosić się, pysznić się;
c <5225> pozostawać, być;
d <931> męczarnia, tortury, męka;
e <3708> widzieć, patrzeć, uważać, dostrzegać;
f <11> Abraham (pierwotnie Abram) żył ok. 1800-1600 r. p.n.e.; Hebr. "אַבְרָהָם" [Abraham] - Ojciec wielu narodów, Ojciec wywyższył, Ojciec mnóstwa; Był ojcem narodu izraelskiego, jak również innych narodów, w tym Arabów; Za sprawą Bożego powołania przywędrował z Mezopotamii do ziemi kanaanejskiej;
g <3113> z daleka, w oddali, dystans;
h <2976> Łazarz; Hebr. "אֶלְעָזָר" [Elazar] - Bóg pomaga;
i <2859> pierś, łono, zatoka;