Przekłady

Mama bowiem pięciu bracib, niechc im złoży świadectwoc, aby i oni nie przyszlid do tego miejscae udrękif.

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
c <1263> zaświadczać, uroczyście świadczać;
d <2064> przychodzić, chodzić;
e <5117> miejsce, region;
f <931> męczarnia, tortury, męka;