Przekłady
Przekład dosłowny:

Lecz oni nic z tego nie zrozumielia. Ta wypowiedźb była przed nimi zakrytac i nie pojmowalid, o czym jest mowa.

Przekład literacki:

Lecz oni nic z tego nie zrozumielia. To przesłanieb było przed nimi zakrytec i nie pojęlid, o czym jest mowa.

Słowniki:

a <4920> rozumieć, pojmować, uważać;
b <4487> słowo wypowiedziane, przesłanie, wypowiedź;
c <2928> ukrywać, nakrywać, zasłaniać, przykrywać, chować, taić,
d <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;