Przekłady

Odpowiedział im1: Mówię wam, że2 jeśli oni by umilkli3, krzyczeć4 będą kamienie.5

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "αυτοις" [autois] - im;
2 w N/A nie występuje słowo "οτι" [hoti] - że;
3 w TR i BT występuje lekcja "σιωπησωσιν" [siōpēsōsin] - zamilczeliby, zachowaliby milczenia; w N/A "σιωπησουσιν" [siōpēsousin] - będą milczeć, będą zachowywać milczenie;
4 w TR i BT występuje lekcja "κεκραξονται" [kekraksontai]; w N/A "κραξουσιν" [kraksousin];
5 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 96:11: Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!; Księgi Izajasza 55:12: Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie; Księgi Habakuka 2:11: Gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew (Biblia Warszawska);