Przekłady

A w tych dniach od Cezara Augusta wyszło zarządzenie, aby został spisany cały zamieszkały świat.