Przekłady

A w tych dniach od Cezaraa Augustab wyszło zarządzenie, aby został spisany cały zamieszkały świat.

Odnośniki:

Słowniki:

a Cezar; Władca rzymski; Termin wywodzący się od Gajusza Juliusza Cezara (Gaius Iulius Caesar), ur. 12 lipca 100 p.n.e. (13 lipca 102 r. p.n.e. – koncepcja Mommsena i Diona) w Rzymie, zm. 15 marca 44 r. p.n.e. tamże;
b August; łac. sierpień