Przekłady
Przekład dosłowny:

A w tych dniach od Cezarac Augustad wyszłoa zarządzenieb, aby był spisywanye cały zamieszkałyf świat.

Przekład literacki:

A w tych dniach od Cezarac Augustad wyszłoa zarządzenieb, aby został spisanye cały zamieszkałyf świat.

Odnośniki:

Słowniki:

a <1831> wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
b <1378> postanowienie, rozporządzenie, zarządzenie, dekret, edykt;
c <2541> Cezar; Władca rzymski; Termin wywodzący się od Gajusza Juliusza Cezara (Gaius Iulius Caesar), ur. 12 lipca 100 p.n.e. (13 lipca 102 r. p.n.e. – koncepcja Mommsena i Diona) w Rzymie, zm. 15 marca 44 r. p.n.e. tamże;
d <828> August; łac. sierpień
e <583> spisywać, wpisywać do rejestru;
f <3625> zamieszkały świat, świat;