Przekłady

A w tych dniach od Cezaraa Augustab wyszło zarządzenie, aby został spisany cały zamieszkały świat.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do IV Księgi Mojżeszowej 1:2: Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie; IV Księgi Mojżeszowej 26:2: Sporządź spis całego zboru synów izraelskich od dwudziestego roku wzwyż według ich rodów, wszystkich zdatnych do służby wojskowej w Izraelu.; II Księgi Samuela 24:2: Rzekł więc król do Joaba i do dowódców wojsk, którzy byli przy im: Obejdźcie wszystkie plemiona izraelskie od Dan aż po Beer-Szebę i przeprowadźcie spis ludności, abym się dowiedział, ile jej jest; I Księgi Kronik 21:2: Rzekł mianowicie Dawid do Joaba i do dowódców zbrojnego ludu: Idźcie i policzcie Izraela od Beer-Szeby aż do Dan, i donieście mi, abym znał ich liczbę (Biblia Warszawska);

a Cezar; Władca rzymski; Termin wywodzący się od Gajusza Juliusza Cezara (Gaius Iulius Caesar), ur. 12 lipca 100 p.n.e. (13 lipca 102 r. p.n.e. – koncepcja Mommsena i Diona) w Rzymie, zm. 15 marca 44 r. p.n.e. tamże;
b August; łac. sierpień