Przekłady
Przekład dosłowny:

I nagle dołączyło do posłańcaa mnóstwo wojsk niebiańskich, wielbiących Boga słowami:1

Przekład literacki:

I nagle dołączyło do aniołaa mnóstwo wojsk niebiańskich, wielbiących Boga słowami:1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 32:2: Jakub, ujrzawszy ich, rzekł: To obóz Boży. I nazwał to miejsce Machanaim; II Księgi Królewskiej 6:17: Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością;