Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy odeszlia od nich do niebab posłańcyc i ludzie1, pasterze powiedzieli2d jeden do drugiego: Przejdźmye zatem aż do Betlejemf i zobaczmyg tę spełnioną wypowiedźh, którą Pani nam oznajmiłj.

Przekład literacki:

A gdy odeszlia od nich do niebab aniołowiec i ludzie1, pasterze rzekli2d jeden do drugiego: Przejdźmye zatem aż do Betlejemf i zobaczmyg jak spełniają się słowah, które Pani nam oznajmiłj.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje lekcja "και οι ανθρωποι" [kai hoi anthrōpoi] - i ludzie;
2 w TR i BT występuje lekcja "ειπον" [eipon] - powiedzieli - strong 2036; w N/A "ελαλουν" [elaloun] - mówili - strong 2980;

Odnośniki:

Słowniki:

a <565> odchodzić, przychodzić, powracać, wracać;
b <3772> niebo, niebiosa;
c <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
d <2036> mówić, polecić;
e <1330> przechodzić, przeprawiać się, docierać, dochodzić, przechodzić, przejmować;
f <965> Betlejem; Hebr. "בֵּית" [BethLechem] - Dom chleba; Miasto w Judei, w którym urodził się m.in. król Dawid i Jezus; 
g <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
h <4487> słowo wypowiedziane, przesłanie, wypowiedź;
i <2962> pan, władca, rządca;
j <1107> objawiać, oświadczać, oznajmiać, dawać poznać;