Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy się wypełniło osiem dni, aby dzieciątko1 obrzezać, nadano Mu imię Jezusa, jak zostało nazwane przez posłańcab, zanim się w poczęło w łonie.3

Przekład literacki:

A gdy się wypełniło osiem dni, aby dzieciątko1 obrzezać, nadano Mu imię Jezusa, jak zostało nazwane przez aniołab, zanim się w poczęło w łonie.3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "το παιδιον" [to paidion] - dzieciątko; w N/A "αυτον" [auton] - Go;
2 w TR i BT występuje lekcja "συλληφθηναι" [syllēfthēnai]; w N/A "συλλημφθηναι" [syllēmfthēnai];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 17:10-14: A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało napletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane; podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego, obrzezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała napletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje.; III Księgi Mojżeszowej 12:3: Ósmego dnia obrzezany zostanie jego napletek (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością;