Przekłady
Przekład dosłowny:

A w jednym z tych1 dni, gdy nauczaa ludb w świątynic i głosi dobrą nowinęd, stanęli oboke arcykapłani2 i uczeni w Piśmief wraz ze starszymig

Przekład literacki:

A w jednym z tych1 dni, gdy On nauczała ludb w świątynic i głosił dobrą nowinęd, stanęli oboke arcykapłani2 i uczeni w Piśmief wraz ze starszymig

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "εκεινων" [ekeinōn] - tych;
2 w TR i N/A występuje lekcja "αρχιερεις" [archiereis] - arcykapłani - strong 749; w BT "ιερεις" [iereis] - kapłani - strong 2409;

Słowniki:

a <1321> nauczać, wyjaśniać, wykazywać;
b <2992> lud, tłum;
c <2411> świątynia, święte miejsce;
d <2097> nieść dobą nowinę, głosić dobrą nowinę;
e <2186> nadciągać, stać obok, przystawać;
f <1122> pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
g <4245> starszy, prezbiter;