Przekłady

A podniósłszy wzrok - zobaczył, jak bogaci wrzucają do skarbony swoje dary1.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "τα δωρα αυτων εις το γαζοφυλακιον" [ta dōra autōn eis to gazofylakion] - dary ich do skarbony; w N/A "εις το γαζοφυλακιον τα δωρα αυτων" [eis to gazofylakion ta dōra autōn] - do skarbony dary ich;