Przekłady

Przybliżało sięa zaś świętob Przaśnikówc zwane Paschąd.

Odnośniki:

Słowniki:

a <1448> zbliżać się, podchodzić;
b <1859> święto, uroczystość;
c <106> Przaśniki; niekwaszony chleb; Święto obchodzone przez tydzień czasu po święcie Paschy;
d <3957> Pascha; Hebr. "פָּ֫סַח" [pesach] - przejście; Święto (obchodzone od 14 do 20 dnia miesiąca Nisan) upamiętniające wyjście Izraelitów z Egiptu, podczas którego spożywano baranka;