Przekłady

I odszedłszya, umówił sięb z arcykapłanami i dowódcami straży1c, jak im Go wydad2.

Różnice w manuskryptach:

1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "τοις" [tois];
2 w TR i BT występuje lekcja "αυτον παραδω αυτοις" [auton paradō autois] - Go wydałby im; w N/A "αυτοις παραδω αυτον" [autois paradō auton] - im wydałby Go;

Słowniki:

a <565> odchodzić, przychodzić, powracać, wracać;
b <4814> wspólnie rozmawiać, dyskutować, rozmawiać razem;
c <4755> dowódca straży, przełożony, komendant, pretor;
d <3860> przekazywać, dostarczać, wydawać;