Przekłady

Wtedy cały ich tłum powstał i zaprowadzili1 Go do Piłataa.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "ηγαγεν" [ēgagen]; w BT i N/A "ηγαγον" [ēgagon];

a Piłat; Słowo łacińskiego pochodzenia;