Przekłady
Przekład dosłowny:

Wtedy całe mnóstwoc ich powstałoa i zaprowadziło1c Go do Piłatad.

Przekład literacki:

Wtedy cały ich tłumc powstała i zaprowadzili1c Go do Piłatad.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "ηγαγεν" [ēgagen] - przyprowadziło; w BT i N/A "ηγαγον" [ēgagon] - przyprowadzili;

Słowniki:

a podnieść, wzbudzić;
b mnóstwo, mnogośc, wielu, tłum;
c prowadzić, przywodzić, iść na czele, dowodzić;
d Piłat; Słowo łacińskiego pochodzenia;