Przekłady

Wtedy cały ich tłum powstał i zaprowadzili Go do Piłata.