Przekłady

Natomiast pierwszego dnia tygodniaa, ledwie1 zaczynało świtać, przyszły do grobowca2 wraz z innymi (kobietami)3, niosąc wonności, które przygotowały.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "βαθεος" [batheos]; w N/A "βαθεως" [batheōs];
2 w TR i BT występuje lekcja "ηλθον επι το μνημα" [ēlthon epi to mnēma] - przyszły do grobowca; w N/A "επι το μνημα ηλθον" [epi to mnēma ēlthon] - do grobowca przyszły;
3 w N/A nie występuje lekcja "και τινες συν αυταις" [kai tines syn autais] - i niektóre z nimi;

Słowniki:

a Szabat, tydzień; Hebr. "שַׁבָּת" [Szabat] - odpoczynek; Siódmy dzień tygodnia; Zaczyna się wraz z zachodem słońca w piątek i kończy zachodem słońca w sobotę; Szabatem określano też cały tydzień, czyli interwał pomiędzy kolejnymi szabatmi; Był to dzień odpoczynku, w którym nie wolno było wykonywać żadnej pracy;