Przekłady

Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczynało świtać, przyszły do grobowca wraz z innymi (kobietami), niosąc wonności, które przygotowały.