Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy ich błogosławiła, rozstał sięb z nimi i zaczął być podnoszonyc do niebad.

Przekład literacki:

A gdy ich błogosławiła, rozstał sięb z nimi i został uniesionyc do niebad.

Odnośniki:

Słowniki:

a <2127> błogosławić, wysławiać, dobrze życzyć;
b <1339> stawiać, upływać, umieszczać;
c <399> prowadzić, nosić, ofiarowywać;
d <3772> niebo, niebiosa;