Przekłady

W piętnastym roku panowania Cezara Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod - tetrarchą Galilei, Filip, jego brat - tetrarchą Iturei oraz okręgu Trachonu, a Lizaniasz - tetrarchą Abileny,