Przekłady
Przekład dosłowny:

I przeszedła więc całą okolicę1b Jordanuc, ogłaszającd zanurzeniee, (które odbywa się ze względu na odczuwany) żalf - dla uwolnieniag od grzechówh.

Przekład literacki:

Przemierzała więc całą okolicę1b Jordanuc, ogłaszającd chrzeste, który odbywa się ze względu na odczuwany żalf - dla uwolnieniag od grzechówh.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "την" [tēn];

Słowniki:

a przychodzić, chodzić;
b okolica, przyległa część, sąsiedztwo;
c Jordan; Hebr. "יַרְדֵּן" [Jarden] - przychodząca, schodząca; Rzeka w Azji, na Bliskim Wschodzie, przepływająca przez Liban, Syrię, Izrael oraz Jordanię na kilku odcinkach będąc rzeką graniczną;
d głosić, ogłaszać, podawać do wiadomości, obwieszczać, oznajmiać, być heroldem;
e zanurzenie, chrzest, obmycie;
f zmiana myślenia, żałowanie, żal, opamiętanie się, pokutowanie;
g uwolnienie, wyzwolenie, ułaskawienie, pełne przebaczenie;
h grzech, błąd, przeiwinienie, wina;