Przekłady

Następnie Jezusa pełend Duchab Świętegoc1 wróciłe znad Jordanuf i był prowadzonyg w Duchub po pustkowiuh2,

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "πνευματος αγιου πληρης" [pneumatos hagiou plērēs] - Ducha Świętego pełen ; w N/A "πληρης πνευματος αγιου" [plērēs pneumatos hagiou] - pełen Ducha Świętego;
2 w TR i BT występuje lekcja "εις την ερημον" [eis tēn erēmon]; w N/A "εν τη ερημω" [en tē erēmō];

Odnośniki:

Słowniki:

a <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b <4151> duchwiatr;
c <40> święty, poświęcony, oddzielony;
d <4134> pełny, całkowity, zupełny;
e <5290> zawrócić, powrócić;
f <2446> Jordan; Hebr. "יַרְדֵּן" [Jarden] - przychodząca, schodząca; Rzeka w Azji, na Bliskim Wschodzie, przepływająca przez Liban, Syrię, Izrael oraz Jordanię na kilku odcinkach będąc rzeką graniczną;
g <71> prowadzić, przywodzić, iść na czele, dowodzić;
h <2048> pustkowia, pustkowie;