Przekłady

Następnie Jezusa pełen Ducha Świętego1 wrócił znad Jordanub i był prowadzony w Duchu po pustkowiu2,3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "πνευματος αγιου πληρης" [pneumatos hagiou plērēs] - Ducha Świętego pełen ; w N/A "πληρης πνευματος αγιου" [plērēs pneumatos hagiou] - pełen Ducha Świętego;
2 w TR i BT występuje lekcja "εις την ερημον" [eis tēn erēmon]; w N/A "εν τη ερημω" [en tē erēmō];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Ezechiela 11:1: I uniósł mnie duch, i zaprowadził mnie do wschodniej bramy przybytku Pana, wróconej ku wschodowi. A oto u wejścia do tej bramy było dwudziestu pięciu mężów, wśród których zobaczyłem przywódców ludu: Jaazaniasza, syna Azzura, i Pelatiasza, syna Benajasza. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b Jordan; Hebr. "יַרְדֵּן" [Jarden] - przychodząca, schodząca; Rzeka w Azji, na Bliskim Wschodzie, przepływająca przez Liban, Syrię, Izrael oraz Jordanię na kilku odcinkach będąc rzeką graniczną;