Przekłady

Następnie Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i był prowadzony w Duchu po pustkowiu,