Przekłady

Wówczas stanąła nad nią, skarciłb gorączkęc, a ta ją opuściład. Bezzwłocznie więc wstałae i zaczęłaf im usługiwaćf.

Słowniki:

a <2186> nadciągać, stać obok, przystawać;
b <2008> upomnieć, zbesztać, skarcić;
c <4446> gorączka, spiekota;
d <863> zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
e <450> podnieść, wzbudzić;
f <1247> posługiwać, służyć, czekać przy stole;