Przekłady
Przekład dosłowny:

A oszczerca1b, wprowadziwszya Go na wysokąd góręc1, pokazałe Mu wszystkie królestwa zamieszkałegof świata – w chwili czasug.

Przekład literacki:

Potem diabeł1b, wprowadziwszya Go na wysokąd góręc1, pokazałe Mu wszystkie królestwa zamieszkałegof świata – w jednej chwilig.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje lekcja "ο διαβολος εις ορος υψηλον" [ho diabolos eis oros hypsēlon] - oszczerca na wysoką górę, diabeł na wysoką górę;

Słowniki:

a <321> wyprowadzać, prowadzić, kierować, pypływać na morze;
b <1228> oszczerca, oskarżyciel, oczerniający;
c <3735> góra, wzniesienie;
d <5308> wysoki, wzniosły;
e <1166> pokazywać, prezentować, ukazywać;
f <3625> zamieszkały świat, świat;
g <5550> czas, pora;