Przekłady
Przekład dosłowny:

Stało się, gdy tłum na Niego napieraa, by 2 słuchać1 Słowab Bożego, a On stałc nad jeziorem Genezaretd,

Przekład literacki:

Zdarzyło się, gdy tłum na Niego napierała, by 2 słuchać1 Słowab Bożego, a On stałc nad jeziorem Genezaretd,

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];
2 w TR i BT nie występuje słowo "και" [kai] - i;

Słowniki:

a leżeć, spoczywać na czymś, nalegać, napierać;
b słowo, mowa, sprawa;
c stawiać, ustanawiać, zajmować miejsce;
d Genezaret; pochodzi od hebr. "כִּנָּ֫רֶת" [Kinarot] - harfa; Kraina ciągnąca się wzdłuż Jeziora Galilejskiego;