Przekłady

Zdarzyło się, gdy tłum na Niego napierał by słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret,