Przekłady

Zdarzyło się, gdy tłum na Niego napierał by słuchać1 Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezareta,

Komentarz:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];
2 w TR i BT nie występuje słowo "και" [kai] - i;

Słowniki:

a Genezaret; pochodzi od hebr. "כִּנָּ֫רֶת" [Kinarot] - harfa; Kraina ciągnąca się wzdłuż Jeziora Galilejskiego;