Przekłady

Potem wyszedła i zobaczyłb celnikac imieniemd Lewie, siedzącegof przy stole celnymg. Powiedziałh do niego: Chodźi za Mną.

Słowniki:

a wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
b widzieć, oglądać;
c celnik, poborca podatków;
d imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
e Lewi; Hebr. "לֵוִי" [Lewi] - łączyć;
f siedzieć, rezydować, mieć miejsce;
g cło, poborca podatkowy;
h mówić, polecić;
i podążać, towarzyszyć, uczestniczyć;