Przekłady

Potem wyszedła i zobaczyłb celnikac imieniemd Lewie, siedzącegof przy stole celnymg. Powiedziałh do niego: Chodźi za Mną.

Słowniki:

a <1831> wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
b <2300> widzieć, oglądać;
c <5057> celnik, poborca podatków;
d <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
e <3018> Lewi; Hebr. "לֵוִי" [Lewi] - łączyć;
f <2521> siedzieć, rezydować, mieć miejsce;
g <5058> cło, poborca podatkowy;
h <2036> mówić, polecić;
i <190> podążać, towarzyszyć, uczestniczyć;