Przekłady

Wtedy znawcy Prawab ich i faryzeuszec1 zaczęli szemraća i mówić do Jego uczniówd: Dlaczego jecieg i pijecieh z celnikami2e i grzesznikamif?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "γραμματεις αυτων και οι φαρισαιοι" [grammateis autōn kai hoi farisaioi] - znawcy Pisma ich i faryzeusze; w N/A "φαρισαιοι και οι γραμματεις αυτων" [farisaioi kai hoi grammateis autōn] - faryzeusze i znawcy Pisma ich;
2 w N/A nie występuje rodzajnik "των" [tōn];

Słowniki:

a <1111> szmerać, narzekać, szeptać, mruczeć;
b <1122> pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
c <5330> Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
d <3101> uczeń, adept, wychowanek;
e <5057> celnik, poborca podatków;
f <268> grzesznik, błądzący, mylący się, winny, występny;
g <2068> jeść, spożywać, pożerać, trawić;
h <4095> pić, chłonąć;