Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdy Szymona Piotrb to zobaczył, przypadł do kolan Jezusa1c i powiedział: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem.2

Przekład literacki:

Gdy Szymona Piotrb to zobaczył, przypadł do kolan Jezusa1c i powiedział: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznikiem.2

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Joba 40:4: Otom ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach; Księgi Joba 42:6: Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele; Księgi Izajasza 6:5: I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Szymon/Symeon; Hebr. "שִׁמְעוֹן" (Szimon) - słyszeć;
b Piotr - kamyk, odłamek skalny;
c Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;