Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdy Szymonb Piotrc to zobaczyła, przypadłd do kolan Jezusa1e, mówiąc: Odejdźf ode mnie, Paniei, bo jestem grzesznymh człowiekiemg.

Przekład literacki:

Gdy Szymonb Piotrc to zobaczyła, przypadłd do kolan Jezusa1e i powiedział: Odejdźf ode mnie, Paniei, bo jestem grzesznikiemg h.

Różnice w manuskryptach:

1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];

Odnośniki:

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b Szymon/Symeon; Hebr. "שִׁמְעוֹן" (Szimon) - słyszeć;
c Piotr - kamyk, odłamek skalny;
d przypadać do, padać przed, napadać na;
e Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
f wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
g mężczyzna, mąż, człowiek;
h grzesznik, błądzący, mylący się, winny, występny;
i pan, władca, rządca;