Przekłady

Zdarzyło się, że w kolejny1 szabata (Jezus) przechodził przez zboża2, a Jego uczniowie zaczęli zrywać kłosy i jeść3 ziarno wyłuskane z nich rękami.4

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "δευτεροπρωτω" [deuteroprōtō] - drugi po pierwszym;
2 w N/A nie występuje rodzajnik "των" [tōn];
3 w TR i BT występuje lekcja "τους σταχυας και ησθιον" [tous stachyas kai ēsthion] - kłosy i jedli; w N/A "και ησθιον τους σταχυας" [kai ēsthion tous stachyas] - i jedli kłosy;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do V Księgi Mojżeszowej 23:25: Jeżeli wejdziesz do winnicy twego bliźniego, możesz jeść winogrona, ile zechcesz, do syta; lecz do swego naczynia nie kładź. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Szabat, tydzień; Hebr. "שַׁבָּת" [Szabat] - odpoczynek; Siódmy dzień tygodnia; Zaczyna się wraz z zachodem słońca w piątek i kończy zachodem słońca w sobotę; Szabatem określano też cały tydzień, czyli interwał pomiędzy kolejnymi szabatmi; Był to dzień odpoczynku, w którym nie wolno było wykonywać żadnej pracy;