Przekłady

Zdarzyło się, że w kolejny szabat (Jezus) przechodził przez zboża, a Jego uczniowie zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarno wyłuskane z nich rękami.