Przekłady
Przekład dosłowny:

Stało się, że w kolejny1 szabata przechodzib On przez zboża2c, a Jego uczniowiee zaczęli zrywaćd kłosy i jeśćj3 (ziarno), rozcierająck je rękami.

Przekład literacki:

Zdarzyło się, że w kolejny1 szabata Jezus przechodziłb przez zboża2c, a Jego uczniowiee zaczęli zrywaćd kłosy i jeśćj3 ziarno, wyłuskanek z nich rękami.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "δευτεροπρωτω" [deuteroprōtō] - drugi po pierwszym;
2 w N/A nie występuje rodzajnik "των" [tōn];
3 w TR i BT występuje lekcja "τους σταχυας και ησθιον" [tous stachyas kai ēsthion] - kłosy i jedli; w N/A "και ησθιον τους σταχυας" [kai ēsthion tous stachyas] - i jedli kłosy;

Odnośniki:

Słowniki:

a Szabat, tydzień; Hebr. "שַׁבָּת" [Szabat] - odpoczynek; Siódmy dzień tygodnia; Zaczyna się wraz z zachodem słońca w piątek i kończy zachodem słońca w sobotę; Szabatem określano też cały tydzień, czyli interwał pomiędzy kolejnymi szabatmi; Był to dzień odpoczynku, w którym nie wolno było wykonywać żadnej pracy;
b podróżować, przechodzić;
c obsiane, (pole) uprawne, zbożowe;
d zrywać, skubać, wyrywać;
e uczeń, adept, wychowanek;
f jeść, spożywać, pożerać, trawić;
g trzeć, pocierać, rozcierać;