Przekłady
Przekład dosłowny:

Szymonaa, którego nazwałb Piotremc, i jego bratae Andrzejad, i1 Jakubaf, Janag, i2 Filipah, Bartłomiejai,

Przekład literacki:

Szymonaa, którego nazwałb Piotremc, i jego bratae Andrzejad, 1 Jakubaf, Janag, 2 Filipah, Bartłomiejai,

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;

Słowniki:

a Szymon/Symeon; Hebr. "שִׁמְעוֹן" (Szimon) - słyszeć;
b wymienić, wołać po imieniu, nazywać, wzywać;
c Piotr - kamyk, odłamek skalny;
d Andrzej - męski;
e brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
f Jakub; Hebr. "יַעֲקֹב" [Jaakob] - Pięta;
g Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
h Filip - miłujący konie;
i Bartłomiej; Aram. "בַּר" [bar] - syn i "" [תַּלְמָי] - Tolmai - oracza;