Przekłady

Także dręczeni1a przez2 duchyb nieczyste i3 byli uzdrawianic.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "οχλουμενοι" [ochloumenoi] - strong 3791; w N/A "ενοχλουμενοι" [enochloumenoi] - strong 1776;
2 w TR i BT występuje lekcja "υπο" [hypo] - przez - strong 5259; w N/A "απο" [apo] - przez, od - strong 575;
3 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;

Słowniki:

a <3791> drażnić, trapić, męczyć, martwić;
b <4151> duchwiatr;
c <2323> uleczać, uzdrawiać, obsługiwać;